47 Nguyễn Thị Nhung P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức support@pianohoangminh.com
0912.228.075

Khuyến mãi

PIANO GRAND YAMAHA No 20
PIANO GRAND YAMAHA No 20

Giá bán: 160.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

5%
PIANO YAMAHA CLP 411
PIANO YAMAHA CLP 411

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 10.500.000đ

6%
PIANO YAMAHA YDP 88II
PIANO YAMAHA YDP 88II

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

17%
PIANO YAMAHA CLP 121
PIANO YAMAHA CLP 121

Giá bán: 6.000.000đ

Giá khuyến mãi: 5.000.000đ

8%
PIANO YAMAHA CLP 250
PIANO YAMAHA CLP 250

Giá bán: 6.000.000đ

Giá khuyến mãi: 5.500.000đ

12%
PIANO YAMAHA CLP 260
PIANO YAMAHA CLP 260

Giá bán: 6.500.000đ

Giá khuyến mãi: 5.700.000đ

6%
PIANO YAMAHA CLP 360
PIANO YAMAHA CLP 360

Giá bán: 8.000.000đ

Giá khuyến mãi: 7.500.000đ

5%
PIANO YAMAHA CLP 123
PIANO YAMAHA CLP 123

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 10.500.000đ

6%
PIANO YAMAHA CLP 760
PIANO YAMAHA CLP 760

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

6%
PIANO YAMAHA CLP 550
PIANO YAMAHA CLP 550

Giá bán: 8.500.000đ

Giá khuyến mãi: 8.000.000đ

6%
PIANO YAMAHA CLP 560
PIANO YAMAHA CLP 560

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

21%
PIANO ROLAND FP-7F
PIANO ROLAND FP-7F

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: 22.000.000đ

11%
PIANO ROLAND DP 970LC
PIANO ROLAND DP 970LC

Giá bán: 14.000.000đ

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

8%
Piano Roland DP 90M
Piano Roland DP 90M

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.500.000đ

10%
KORG LP 380BK
KORG LP 380BK

Giá bán: 15.500.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

9%
Piano Korg C 3200
Piano Korg C 3200

Giá bán: 11.500.000đ

Giá khuyến mãi: 10.500.000đ

13%
CASIO AP 650BK
CASIO AP 650BK

Giá bán: 16.000.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

15%
CASIO PX 760BN
CASIO PX 760BN

Giá bán: 13.500.000đ

Giá khuyến mãi: 11.500.000đ

8%
CASIO PX 750BN
CASIO PX 750BN

Giá bán: 12.500.000đ

Giá khuyến mãi: 11.500.000đ

8%
Piano Roland DP990R
Piano Roland DP990R

Giá bán: 19.500.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

17%
Piano Universal NS-230C
Piano Universal NS-230C

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 25.000.000đ

5%
Piano Korg LP 380BK
Piano Korg LP 380BK

Giá bán: 21.000.000đ

Giá khuyến mãi: 20.000.000đ

23%
Piano Roland RP501R
Piano Roland RP501R

Giá bán: 35.000.000đ

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

17%
Piano Roland F140R
Piano Roland F140R

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 25.000.000đ

11%
Piano Yamaha P115
Piano Yamaha P115

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.000.000đ

11%
Piano Yamaha YDP 163
Piano Yamaha YDP 163

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: 25.000.000đ

17%
Piano Yamaha YDP 143R
Piano Yamaha YDP 143R

Giá bán: 24.000.000đ

Giá khuyến mãi: 20.000.000đ

10%
Piano Korg LP 380BK
Piano Korg LP 380BK

Giá bán: 21.000.000đ

Giá khuyến mãi: 19.000.000đ

10%
KAWAI CA 91R
KAWAI CA 91R

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

13%
Piano Roland HP I7F-SB
Piano Roland HP I7F-SB

Giá bán: 32.000.000đ

Giá khuyến mãi: 28.000.000đ

10%
Piano Yamaha CLP 240PE
Piano Yamaha CLP 240PE

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

18%
Piano Casio PX 730CY
Piano Casio PX 730CY

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 9.000.000đ

19%
Piano Korg LP 180
Piano Korg LP 180

Giá bán: 10.500.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

PIANO GRAND YAMAHA C5A
PIANO GRAND YAMAHA C5A

Giá bán: 298.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

PIANO GRAND YAMAHA C3
PIANO GRAND YAMAHA C3

Giá bán: 145.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

PIANO GRAND YAMAHA GB1
PIANO GRAND YAMAHA GB1

Giá bán: 205.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

14%
PIANO ROLEX
PIANO ROLEX

Giá bán: 35.000.000đ

Giá khuyến mãi: 30.000.000đ

PIANO BERNSTEIN
PIANO BERNSTEIN

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

PIANO EARL WINDSOR
PIANO EARL WINDSOR

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

100%
PIANO BELTON
PIANO BELTON

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

PIANO WEINBURG
PIANO WEINBURG

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

6%
PIANO KAWAI KU2
PIANO KAWAI KU2

Giá bán: 32.000.000đ

Giá khuyến mãi: 30.000.000đ

17%
Piano Yamaha UX5
Piano Yamaha UX5

Giá bán: 115.000.000đ

Giá khuyến mãi: 95.000.000đ

12%
Piano Yamaha UX3
Piano Yamaha UX3

Giá bán: 85.000.000đ

Giá khuyến mãi: 75.000.000đ

6%
Piano Yamaha U5H
Piano Yamaha U5H

Giá bán: 53.000.000đ

Giá khuyến mãi: 50.000.000đ

5%
Piano Yamaha U3C
Piano Yamaha U3C

Giá bán: 37.000.000đ

Giá khuyến mãi: 35.000.000đ

7%
Piano Yamaha U1H
Piano Yamaha U1H

Giá bán: 45.000.000đ

Giá khuyến mãi: 42.000.000đ

Piano Yamaha U1G
Piano Yamaha U1G

Giá bán: 40.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha W106
Piano Yamaha W106

Giá bán: 65.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha W101
Piano Yamaha W101

Giá bán: 64.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha U3M
Piano Yamaha U3M

Giá bán: 62.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha U3F
Piano Yamaha U3F

Giá bán: 43.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha UX
Piano Yamaha UX

Giá bán: 58.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha U10A
Piano Yamaha U10A

Giá bán: 65.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha U2C
Piano Yamaha U2C

Giá bán: 34.800.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha CVP 305
Piano Yamaha CVP 305

Giá bán: 19.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

29%
Piano Roland RP501R
Piano Roland RP501R

Giá bán: 35.000.000đ

Giá khuyến mãi: 25.000.000đ

20%
Piano Yamaha YDP 143R
Piano Yamaha YDP 143R

Giá bán: 24.000.000đ

Giá khuyến mãi: 20.000.000đ

Piano Grand Yamaha C7
Piano Grand Yamaha C7

Giá bán: 610.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

17%
Piano Kawai BL61
Piano Kawai BL61

Giá bán: 48.000.000đ

Giá khuyến mãi: 40.000.000đ

14%
Piano Yamaha U3H
Piano Yamaha U3H

Giá bán: 58.000.000đ

Giá khuyến mãi: 50.000.000đ

19%
Piano Yamaha U1A
Piano Yamaha U1A

Giá bán: 68.000.000đ

Giá khuyến mãi: 55.000.000đ

Piano Korg LP 180BK
Piano Korg LP 180BK

Giá bán: 15.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

KAWAI CA 13B
KAWAI CA 13B

Giá bán: 17.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

11%
Piano Yamaha YDP 163
Piano Yamaha YDP 163

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: 25.000.000đ

Piano Yamaha CLP 230PE
Piano Yamaha CLP 230PE

Giá bán: 17.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha U30A
Piano Yamaha U30A

Giá bán: 80.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

20%
Piano Roland F140R
Piano Roland F140R

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 24.000.000đ

7%
Đàn Piano ROSENSTEIN V-R2B
Đàn Piano ROSENSTEIN V-R2B

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 28.000.000đ

12%
Piano Korg B1
Piano Korg B1

Giá bán: 12.500.000đ

Giá khuyến mãi: 11.000.000đ

ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R
ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Yamaha CLP 330R
Piano Yamaha CLP 330R

Giá bán: 18.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

11%
Piano Yamaha P115
Piano Yamaha P115

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.000.000đ

9%
ĐÀN PIANO CƠ BERNSTEIN 131B
ĐÀN PIANO CƠ BERNSTEIN 131B

Giá bán: 35.000.000đ

Giá khuyến mãi: 32.000.000đ

11%
Piano Roland HP 7
Piano Roland HP 7

Giá bán: 19.000.000đ

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

13%
Piano Kawai CN 22C
Piano Kawai CN 22C

Giá bán: 16.000.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

20%
Piano Yamaha CLP 440
Piano Yamaha CLP 440

Giá bán: 22.500.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Yamaha DUP 10
Piano Yamaha DUP 10

Giá bán: 19.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

9%
Piano Roland DP 990
Piano Roland DP 990

Giá bán: 17.000.000đ

Giá khuyến mãi: 15.500.000đ

10%
Piano Yamaha S408PE
Piano Yamaha S408PE

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

21%
Piano Yamaha CLP 430M
Piano Yamaha CLP 430M

Giá bán: 21.500.000đ

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

10%
Piano Roland HP 508PE
Piano Roland HP 508PE

Giá bán: 40.000.000đ

Giá khuyến mãi: 36.000.000đ

Piano Yamaha DUP 5
Piano Yamaha DUP 5

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

7%
Piano Yamaha CLP 130R
Piano Yamaha CLP 130R

Giá bán: 13.500.000đ

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

6%
Piano Yamaha CLP 230R
Piano Yamaha CLP 230R

Giá bán: 17.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.000.000đ

Piano Yamaha DUP 7
Piano Yamaha DUP 7

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

7%
YAMAHA CLP 120R
YAMAHA CLP 120R

Giá bán: 13.500.000đ

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

Piano Yamaha CVP 503
Piano Yamaha CVP 503

Giá bán: 31.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

16%
YAMAHA CLP 370R
YAMAHA CLP 370R

Giá bán: 24.500.000đ

Giá khuyến mãi: 20.500.000đ

7%
YAMAHA CLP 280R
YAMAHA CLP 280R

Giá bán: 21.500.000đ

Giá khuyến mãi: 20.000.000đ

Piano Yamaha CVP 207R
Piano Yamaha CVP 207R

Giá bán: 22.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

8%
YAMAHA CLP 240R
YAMAHA CLP 240R

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.500.000đ

13%
YAMAHA CLP 950R
YAMAHA CLP 950R

Giá bán: 16.000.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ