47 Nguyễn Thị Nhung P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức support@pianohoangminh.com
0912.228.075

PIANO CASIO

CASIO AP 650BK
CASIO AP 650BK

Giá bán: 16.000.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

CASIO PX 760BN
CASIO PX 760BN

Giá bán: 13.500.000đ

Giá khuyến mãi: 11.500.000đ

CASIO PX 750BN
CASIO PX 750BN

Giá bán: 12.500.000đ

Giá khuyến mãi: 11.500.000đ

Piano Casio PX830PE
Piano Casio PX830PE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 13.500.000đ

CASIO PX 1200GP
CASIO PX 1200GP

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 11.000.000đ

CASIO PX 800C
CASIO PX 800C

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 9.500.000đ

CASIO PX 720BK
CASIO PX 720BK

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 9.500.000đ

Piano Casio PX 750WE
Piano Casio PX 750WE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 11.000.000đ

Piano Casio PX 730CY
Piano Casio PX 730CY

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 9.000.000đ