47 Nguyễn Thị Nhung P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức support@pianohoangminh.com
0912.228.075

PIANO ROLAND

PIANO ROLAND FP-7F
PIANO ROLAND FP-7F

Giá bán: 28.000.000đ

Giá khuyến mãi: 22.000.000đ

PIANO ROLAND DP 970LC
PIANO ROLAND DP 970LC

Giá bán: 14.000.000đ

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

Piano Roland DP 90M
Piano Roland DP 90M

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: 16.500.000đ

Piano Roland DP990R
Piano Roland DP990R

Giá bán: 19.500.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Roland DP90S
Piano Roland DP90S

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 21.000.000đ

Piano Roland F120
Piano Roland F120

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 15.000.000đ

Piano Roland HP I7F-SB
Piano Roland HP I7F-SB

Giá bán: 32.000.000đ

Giá khuyến mãi: 28.000.000đ

Piano Roland HP i7
Piano Roland HP i7

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 21.000.000đ

ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R
ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Roland HP 7
Piano Roland HP 7

Giá bán: 19.000.000đ

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Roland DP 990
Piano Roland DP 990

Giá bán: 17.000.000đ

Giá khuyến mãi: 15.500.000đ

Piano Roland 307GP
Piano Roland 307GP

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ