47 Nguyễn Thị Nhung P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức support@pianohoangminh.com
0912.228.075

PIANO YAMAHA CLP - YDP - CVP

PIANO YAMAHA CLP 411
PIANO YAMAHA CLP 411

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 10.500.000đ

PIANO YAMAHA YDP 88II
PIANO YAMAHA YDP 88II

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

PIANO YAMAHA CLP 121
PIANO YAMAHA CLP 121

Giá bán: 6.000.000đ

Giá khuyến mãi: 5.000.000đ

PIANO YAMAHA CLP 250
PIANO YAMAHA CLP 250

Giá bán: 6.000.000đ

Giá khuyến mãi: 5.500.000đ

PIANO YAMAHA CLP 260
PIANO YAMAHA CLP 260

Giá bán: 6.500.000đ

Giá khuyến mãi: 5.700.000đ

PIANO YAMAHA CLP 360
PIANO YAMAHA CLP 360

Giá bán: 8.000.000đ

Giá khuyến mãi: 7.500.000đ

PIANO YAMAHA CLP 123
PIANO YAMAHA CLP 123

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 10.500.000đ

PIANO YAMAHA CLP 760
PIANO YAMAHA CLP 760

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

PIANO YAMAHA CLP 550
PIANO YAMAHA CLP 550

Giá bán: 8.500.000đ

Giá khuyến mãi: 8.000.000đ

PIANO YAMAHA CLP 560
PIANO YAMAHA CLP 560

Giá bán: 9.000.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

Piano Yamaha CLP 240PE
Piano Yamaha CLP 240PE

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Yamaha CLP 230PE
Piano Yamaha CLP 230PE

Giá bán: 17.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ