47 Nguyễn Thị Nhung P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức support@pianohoangminh.com
0912.228.075

Piano Cũ Nhập Khẩu

Piano Casio PX830PE
Piano Casio PX830PE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 13.500.000đ

Piano Roland DP990R
Piano Roland DP990R

Giá bán: 19.500.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Roland DP90S
Piano Roland DP90S

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 21.000.000đ

Piano Roland F120
Piano Roland F120

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 15.000.000đ

Piano Roland HP I7F-SB
Piano Roland HP I7F-SB

Giá bán: 32.000.000đ

Giá khuyến mãi: 28.000.000đ

Piano Yamaha CLP 240PE
Piano Yamaha CLP 240PE

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Casio PX 750WE
Piano Casio PX 750WE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 11.000.000đ

Piano Casio PX 730CY
Piano Casio PX 730CY

Giá bán: 11.000.000đ

Giá khuyến mãi: 9.000.000đ

Piano Korg LP 380WH
Piano Korg LP 380WH

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

Piano Korg LP 180
Piano Korg LP 180

Giá bán: 10.500.000đ

Giá khuyến mãi: 8.500.000đ

Piano Yamaha CVP 305
Piano Yamaha CVP 305

Giá bán: 19.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Roland HP i7
Piano Roland HP i7

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 21.000.000đ

Piano Yamaha CLP 230PE
Piano Yamaha CLP 230PE

Giá bán: 17.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R
ĐÀN ĐIỆN ROLAND F140R

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Kawai CN21
Piano Kawai CN21

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

Piano Yamaha CLP 330R
Piano Yamaha CLP 330R

Giá bán: 18.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Roland HP 7
Piano Roland HP 7

Giá bán: 19.000.000đ

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Kawai CN 22C
Piano Kawai CN 22C

Giá bán: 16.000.000đ

Giá khuyến mãi: 14.000.000đ

Piano Yamaha CLP 440
Piano Yamaha CLP 440

Giá bán: 22.500.000đ

Giá khuyến mãi: 18.000.000đ

Piano Yamaha DUP 10
Piano Yamaha DUP 10

Giá bán: 19.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Roland DP 990
Piano Roland DP 990

Giá bán: 17.000.000đ

Giá khuyến mãi: 15.500.000đ

Piano Yamaha S408PE
Piano Yamaha S408PE

Giá bán: 30.000.000đ

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

Piano Roland 307GP
Piano Roland 307GP

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

Piano Yamaha CLP 430M
Piano Yamaha CLP 430M

Giá bán: 21.500.000đ

Giá khuyến mãi: 17.000.000đ

Piano Roland HP 508PE
Piano Roland HP 508PE

Giá bán: 40.000.000đ

Giá khuyến mãi: 36.000.000đ

Piano Yamaha CLP 380PM
Piano Yamaha CLP 380PM

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

Piano Roland HP 505PE
Piano Roland HP 505PE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 32.000.000đ

Piano Yamaha CLP S308PE
Piano Yamaha CLP S308PE

Giá bán:

Giá khuyến mãi: 27.000.000đ

Piano Yamaha DUP 5
Piano Yamaha DUP 5

Giá bán: 18.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha CLP 130R
Piano Yamaha CLP 130R

Giá bán: 13.500.000đ

Giá khuyến mãi: 12.500.000đ

Piano Yamaha DUP 7
Piano Yamaha DUP 7

Giá bán: 20.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha CVP 503
Piano Yamaha CVP 503

Giá bán: 31.500.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ

Piano Yamaha CVP 207R
Piano Yamaha CVP 207R

Giá bán: 22.000.000đ

Giá khuyến mãi: Liên hệ